Certyfikaty

Jakość oznacza filozofię roboczą Shacha Technoforge. Podręcznik jakości i procedury działu firmy zostały formalnie zatwierdzone ISO 9001:2015 Standardy.