Πιστοποιήσεις

Η ποιότητα σηματοδοτεί τη φιλοσοφία της εργασίας του Shacha Technoforge. Οι διαδικασίες ποιότητας και των υπηρεσιών της εταιρείας έχουν εγκριθεί επισήμως ISO 9001:2015 Πρότυπα.