Tin vào sự trung thực, làm việc với sự xuất sắc,
Và luôn luôn quan tâm đến nhân viên

Tại Shacha Technoforge, Ba giá trị này thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Cách chúng tôi tương tác với khách hàng và nhà cung cấp, nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi được truyền cảm hứng từ các giá trị này.

Honesty
Trung thực
arrow

Trung thực là giá trị cốt lõi cho Shacha Technoforge. Chúng tôi luôn trung thực với tất cả các bên liên quan của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục vẫn trung thực trong tương lai quá.

excellence
Xuất sắc
arrow

Tất cả mọi thứ chúng tôi làm là nhắm đến sự xuất sắc. Mỗi quy trình chúng tôi thực hiện là một bước để đạt được sự xuất sắc trong tất cả các hoạt động và tương tác của chúng tôi.

Employees
Chăm sóc nhân viên
arrow

Ngang bằng với khách hàng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Tại Shacha, Chúng tôi cam kết cung cấp một nơi làm việc đang hoàn thành và an toàn.