باور به صداقت، کار با تعالی،
و همیشه مراقب کارمندان باشید

در Shacha Technoforge, این سه ارزش برای ما بسیار مهم هستند. چگونه ما با مشتریان و فروشندگان، کارکنان و تامین کنندگان ما ارتباط برقرار می کنیم از این ارزش ها الهام گرفته شده است.

Honesty
صداقت
arrow

صداقت ارزش اصلی برای shacha technoforge است. ما همیشه با تمام ذینفعانمان صادق هستیم. ما همچنان در آینده صادقانه خواهیم بود.

excellence
تعالی
arrow

همه چیز ما را هدف قرار می دهیم. هر فرایندی که ما انجام می دهیم یک قدم به سوی دستیابی به برتری در تمام عملیات و تعاملات ما است.

Employees
مراقبت از کارکنان
arrow

در PAR با مشتریان ما، کارکنان ما بزرگترین دارایی ما هستند. در Shacha, ما متعهد به ارائه یک محل کار است که برآورده می شود و ایمن است.