Σφυρήλατο εξαρτήματα σωλήνων αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα | SS Pipe Elbow

Elbow

Τα εξαρτήματα σωλήνων αγκώνα τα οποία είναι επίσης γνωστά ως κάμψη, αποτελούν βασικά συστατικά ενός δικτύου σωλήνων πίεσης που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση της διαδρομής του ρέοντος υγρού. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο αγωγών που έχουν ταυτόσημες ή διαφορετικές πλασματικές διαστάσεις και επίσης να περιστρέφονται οι σωλήνες σε συγκεκριμένη γωνία. Η ροή υγρού ελέγχεται για να ρέει είτε μέσω εξάρτησης σωλήνων αγκώνα 45 μοιρών είτε 90 μοιρών. Λόγω της σύγκρουσης, της τριβής και της επανασύνδεσης, αυτή η μετατόπιση της κατεύθυνσης ροής υγρού αυξάνει την πίεση που μειώνεται στη διαδικασία. Στο Shacha Technoforge, προσφέρουμε και 45 μοίρες και τοποθέτηση σωλήνων αγκώνα 90 μοιρών που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς σε όλους τους τομείς. Ο αγκώνας μας 90 μοιρών προσφέρεται τόσο σε μακρές όσο και σε σύντομες διαμορφώσεις ακτίνων. Οι αγκώνες Long Radius αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά την πτώση της πίεσης, σε αντίθεση με τους βραχυπρόθεσμους αγκώνες ακτίνας. Και οφείλεται σε αυτή τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Ένας αγκώνας 45 μοιρών έχει όλες τις ίδιες ιδιότητες με έναν αγκώνα 90 μοιρών εκτός από την κλίση. Πρόκειται για μακρούς αγκώνες ακτίνας που έρχονται σε μια ποικιλία διαφορετικών υλικών, όπως οι αγκώνες 90 μοιρών. Το Shacha Technoforge προσφέρει μια ποικιλία διαφορετικών υλικών για τους αγκώνες στους πελάτες της, τα υλικά είναι ανοξείδωτο χάλυβα, άνθρακα χάλυβα, κράμα χάλυβα κλπ. Και κάθε υλικό και διάσταση επαληθεύονται και εξετάζονται για πρότυπα ASTM, ASME, DIN. Εφαρμογή εξαρτημάτων σωλήνων αγκώνα Το Shacha Technoforge κατασκευάζει τα πιο ανθεκτικά και αποτελεσματικά εξαρτήματα σωλήνων αγκώνα. Τα παρακάτω είναι μερικές από τις εφαρμογές για αγκώνες σωλήνων: Οι αγκώνες σωλήνων είναι εξαρτήματα τοποθέτησης σωλήνων που συχνά εφαρμόζονται σε μια ποικιλία εφαρμογών κατασκευής. Οι αγκώνες σωλήνων χρησιμοποιούνται συνήθως σε πιεσμένες λειτουργίες και έρχονται σε πλήθος μορφών και μεγεθών για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα σκοπών. Έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται σε κανάλια ροής για αέρια και υγρά στις γραμμές παραγωγής, καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη, στην οικοδόμηση και σε διάφορους άλλους εξειδικευμένους σκοπούς. Οι αγκώνες είναι κατασκευασμένοι από ισχυρά κράματα για σκληρούς σκοπούς όπως σοβαρή αντίσταση υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας κ.ο.κ. Το πλαστό τοποθέτηση αγκώνα προορίζεται κυρίως σε δίκτυα διαχείρισης διεργασιών, όργανα και μηχανήματα σε χημικές ουσίες, πετροχημικές εγκαταστάσεις πετροχημικών, υδροηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και χαρτιού.

Ερευνα προϊόντος

350   Character(s) Remaining